მიმდინარეობს გადამისამართება შემდეგ საიტზე:

Culture.gov.ge