მიმდინარეობს გადამისამართება შემდეგ საიტზე:

Freeuni.edu.ge