მიმდინარეობს გადამისამართება შემდეგ საიტზე:

MOD.gov.ge