მიმდინარეობს გადამისამართება შემდეგ საიტზე:

House.gov.ge