მიმდინარეობს გადამისამართება შემდეგ საიტზე:

Procurement.gov.ge